Selecteer een pagina

Zoals eerder aangegeven is er weer aanbidding en lofprijzing, wij gaan onze Heere groot maken gevolgd met een preek van Aard van der Spek, daarnaast delen wij ook het avondmaal met elkaar.

Deze ochtend staat in het teken van het avondmaal/ verbondsmaal (de avondmaal van de Heer.) Wij komen tezamen, niet om gewoon samen te eten.

Paulus legt uit wat de verbondsmaal is, waar het om gaat en hoe je die moet gebruiken.

1 Korinthe 11:23 Want ik heb van de Here ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn nagedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt: verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

De Heere openbaart persoonlijk aan Paulus wat er op die avondmaal plaats vond. Paulus was daar persoonlijk niet aanwezig, maar de Heere vond het zo’ belangrijk, dat Hij het persoonlijk aan Paulus geopenbaard heeft. Zo’ belangrijk is dus de verbondsmaaltijd voor de gelovige.

En de Heere maakt vervolgens duidelijk dat de essentie van het verbondsmaal twee elementen bevat: het brood, dat is Zijn lichaam, voor ons verbroken, en de drinkbeker met de wijn, dat is het nieuwe verbond in Zijn bloed.