Wie zijn wij?

Wij zijn een groep christenen die gegrepen zijn door God sinds wij een ontmoeting met Hem hebben gehad. Sindsdien zijn wij niet langer dezelfde en gefascineerd geraakt door wie Hij is en wat Hij allemaal doet. Wij hebben God leren kennen in Zijn Zoon, Jezus Christus, die ons de Vader liet zien zoals Hij is. Jezus maakt voor ons het verschil omdat Hij Gods spreken in Persoon is. Vandaag merken wij Zijn Aanwezigheid onder ons door de werkingen en kracht van de Heilige Geest die ons helpt Gods stem verstaan in Zijn geschreven Woord, en op andere manieren.

Wat wij geloven

Wij geloven dat God een volmaakte eeuwige Drie-eenheid is in wezen en in relatie, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat God nog steeds betrokken is bij wat Hij heeft gemaakt, en relatie met ons zoekt. Wij geloven dat God de wereld wil verzoenen. Jezus Christus is Zijn aanbod en uitnodiging tot echte vrede. Ken jij Hem al? Want er is meer dan wat wij zien. Er is een hogere bestemming dan wij zelf bedenken. Er is een eeuwig Plan, door God bedacht. Hij houdt van mensen, en Hij wil iedere dag intiem met ons zijn. Hij wil Zich laten kennen, en Zich steeds meer aan ons laten zien. Onze ervaring is dat niemand dezelfde blijft die Hem werkelijk ontmoet.

Wat wij doen

Wij komen op zondag en doordeweeks bij elkaar omdat wij Hem beter willen leren kennen, en willen ook graag anderen daarin meenemen. Dan willen wij Zijn gedachten verstaan en Zijn hart horen bonzen, elkaar opbouwen in geloof en als Zijn geroepenen elkaar ondersteunen. Meer dan een organisatie zijn wij verbonden met elkaar in relatie.

Uitnodiging

En ook jij kunt daar deel van zijn! Als je nieuw bent in de gemeente, nodigen wij jou uit om met ons op te trekken en met ons Jezus achterna te gaan. Want God verandert mensenlevens. Hij geeft leven, en niet een klein beetje. Hij maakt gelukkig, maar niet op de oppervlakkige zondige manier die de wereld ons biedt. En Hij wil ons gebruiken voor anderen.